Comisiile de specialitate

 

  1. Comisia pentru Agricultura, Conservarea și Protecția Mediului, Activități Economice, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Administrarea Domeniului Public și Privat;
  2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție Copii, Juridică și de Disciplină;
  3. Comisia pentru Turism, Muncă și Protecție Socială, Activități Socio-culturale, Culte.