Proiecte investitionale

Nr. Crt.Denumire proiectSursa de finantareStadiu fizic
1.Modernizrae gradinita cu program normal Grivita, comuna Grivita, judetul GalatiProgram PNDL II sursa de finantare buget de stat si buget localIn curs  de executie
2.Reabilitarea, modernizare, extinderea si doatre dispensar medical in comuna Grivita, judetul GalatiProgram PNDL II sursa de finantare buget de stat si buget localIn curs  de executie
3.Achizitie buldoexcavator si Sistem de monitorizare video pentru comuna Grivita, judetul GalatiFonduri externe nerambursabile si buget de statIn curs  de executie
4.Construire monument istoric in comuna Grivita, judetul GalatiBuget localfinalizat
5.Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Grivita, judetul GalatiBuget localEtapa documentatie tehnica SF (proiect depus in vederea obtinerii finantarii )
6.Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare apa uzata in comuna Grivita, judetul GalatiBuget localEtapa documentatie tehnica SF (proiect depus in vederea obtinerii finantarii)
7.Modernizare camin cultural in sat Grivita, comuna Grivita, judetul GalatiBuget localEtapa documentatie tehnica SF (proiect depus in vederea obtinerii finantarii)
8.Reparatii capitale iaz CalamtuiBuget localEtapa Pth