SVSU

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Misiune
-Preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora;
-Scopul activității îl reprezintă protecția populației, mediului, a bunurilor și valorilor;
-Misiunea și scopul se îndeplinesc prin activitatea de prevenire;
-Formele activității de prevenire sunt: controlul, verificarea și informarea preventivă a populației;
-Conform legislației în vigoare, în principal OMAI nr. 96/2016 (art. 31, alin.1) și OMAI nr. 160/2007, din punct de vedere teritorial, sectorul de competență al SVSU este identic cu teritoriul administrativ al Municipiului Brașov.

Scopurile activității de prevenire sunt:
a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative și ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă;
b) identificarea, evaluarea și analizarea pericolelor potențiale prin aprecierea posibilităților de apăriție a lor și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului și bunurilor materiale;
c) conștientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate sau implicate;
d) informarea populației și a salariaților privind pericolele potențiale, precum și modul de comportare în situații de urgență.

 

 

Activitatea_populatiei_la_semnalul_alarma_aeriana Procedura_la_semnalele_alarma_chimica_incetarea_alarmei_calamitate_naturala Cum_sa_te_protejezi_si_sa_intervii_in_caz_de_inzapezire Cum_sa_te_protejezi_si_sa_intervii_in_caz_de_inundatii Cum_sa_te_protejezi_si_sa_intervii_in_caz_de_incendiu Cum_sa_te_protejezi_si_sa_intervii_in_caz_de_cutremur