Dezvoltare

Proiecte investitionale

Nr. Crt. Denumire proiect Sursa de finantare Stadiu fizic 1. Modernizrae gradinita cu program normal Grivita, comuna Grivita, judetul Galati Program PNDL II sursa de finantare buget de stat si buget local In curs  de executie 2. Reabilitarea, modernizare, extinderea si doatre dispensar medical in comuna Grivita, judetul Galati Program PNDL II sursa de finantare[...]