Dezvoltare

Strategia de dezvoltare

Consultare publică Proiectul Strategiei de Dezvoltare Locală este supus consultării publice în perioada 18 – 25. 01.2021, fiecare cetățean al comunei Grivița poate veni cu sugestii și completări pentru Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027, din data de 25 ianuarie vor fin integrate sugestiile venite din partea cetățenilor și se va realiza forma finală. Datorită situației[...]

Proiecte investitionale

Nr. Crt. Denumire proiect Sursa de finantare Stadiu fizic 1. Modernizrae gradinita cu program normal Grivita, comuna Grivita, judetul Galati Program PNDL II sursa de finantare buget de stat si buget local In curs  de executie 2. Reabilitarea, modernizare, extinderea si doatre dispensar medical in comuna Grivita, judetul Galati Program PNDL II sursa de finantare[...]