Proiecte de hotarari ale Consiliului Local

Proiectele de hotărâri ale Consiliului local se regăsesc în Monitorul Oficial Local


Ședința 15 octombrie 2021:

Dosar de Ședință 15.10.2021

Dispozitie convocare

Convocator

 

Sedinta 27 septembrie 2021:

Dispozitie convocare sedinta

Convocator

Program de sedinta

Proces verbal sedinta 25.08.2021

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului

2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor imobile apartinand domeniului privat al comunei Grivita

3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii

 

 

Sedinta 25 august 2021:

disp.conv 16 august 2021

convocator AUGUST 2021

1. HCL_aprobare indicatori tehn-ec gaze

Sedinta 16 august 2021:

Dispozitie convocare sedinta

convocator

Program de sedinta

Proces verbal sedinta 12.08.2021

1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de noare al Comunei Grivita, domnului LUPASCU MIRCEA

2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Grivita domnuui PETRACHE EMIL

3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Grivita domnului TRANDAFIR CONSTANTIN

4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii bunurilor mobile evaluate

Sedinta 12 august 2021:

Dispozitie convocare sedinta

Convocator

Program de sedinta

Proces verbal sedinta 30.06.2021

Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare

Raport de evaluare

Sedinta 30 iunie 2021:

Dsipozitie completare ordine de zi

5. Proiect de hotarare privind insusire acor de cooperare

Dispozitie convocare sedinta

Convocator sedinta

Program de sedinta

Proces verbal sedinta 17.05.2021

1. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri din dom public si privat ale com Grivita

2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii

3. Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-economici actualizati ca urmare a finalizarii proiectului

4. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor munca in folosul in folosul comunitatii

Sedinta 17 mai 2021:

Dispozitie convocare Consiliu Local

Convocator sedinta

Program de sedinta

Proces verbal sedinta 14.04.2021

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pentru anul 2021 si estimari

Anexa nr. 1 Buget general

Anexa nr. 2 Buget local centralizat

Anexa nr.3 Program de investitii

HCJ 109_2021 (2)

2.Proiect de hotarare privins actualizarea indicatorirlo tehnico-economici dispensar

Deviz actualizat dispensar

Mai vechi:

Proiect hcl privind aprobarea buget 2019 si estimariProgram investitii publice -Anexa nr2Buget 2019 si estimari-Anexa nr.1